اسامی برگزیدگان مسابقات علمی امیدان دبستان غیردولتی علم و ادب

 

 نگین نادعلیان پایه چهارم رتبه بسیار عالی –   مبینا ساری مقدم پایه ششم رتبه عالی- یلدا سعادتمندکیا پایه ششم رتبه عالی

 ثمین سعیدی پایه ششم رتبه عالی – سپیده رمضانی پایه ششم رتبه عالی- سحر رنجبر شیرازی پایه ششم رتبه عالی

          سارا حسامی پایه ششم رتبه عالی- الهه علی بابایی پایه پنجم رتبه عالی

 

یلدا محمودیان پایه ششم رتبه خیلی خوب- نازنین زهرا نادعلی پایه ششم رتبه خیلی خوب

آناهیتا کریمی ثابت پایه ششم رتبه خیلی خوب- فاطمه رستمی پایه ششم رتبه خیلی خوب

 فاطمه سادات محسنی پایه ششم رتبه خیلی خوب- ریحانه فلاع عطایی پایه ششم رتبه خیلی خوب

مریم باقری پایه ششم رتبه خیلی خوب-  زهرا زرنقی پایه پنجم رتبه خیلی خوب- فاطمه مشهدی پایه پنجم رتبه خیلی خوب

       سارا یوسفی پایه چهارم رتبه خیلی خوب-ریحانه عبدلی پایه چهارم رتبه خیلی خوب-زهرا ملاحسینی پایه چهارم خیلی خوب            
                                  
                             
 غزل عباس شیرازی پایه چهارم رتبه خوب – ستایش فرقانی پایه چهارم رتبه خوب- غزال درزی پایه ششم رتبه خوب 

  نازنین زهرا یزدیان پایه ششم رتبه خوب- سارا علی عسگری پایه ششم رتبه خوب- سارا آویژه پایه ششم رتبه خوب
 
 ساجده باقری پایه ششم رتبه خوب-  زهرا گل پایه چهارم رتبه خوب-سارا بادی پایه ششم رتبه خوب

 یگانه دهقانی پایه ششم خوب

نظر سنجی